Trzoda Chlewna

Premiksy, koncentraty i pasze pełnoporcjowe dla macior, tuczników i prosiąt

Obecne metody chowu oraz nowoczesne techniki hodowli doprowadziły do znacznego wzrostu efektywności  produkcji trzody chlewnej. Jej zintensyfikowanie stawia również wysokie wymagania w zakresie  wydajności produkcyjnej zwierząt, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ryzyka występowania chorób.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia problemów związanych z intensywną produkcją oraz osiągnięcia najwyższego poziomu wydajności produkcyjnej zwierząt, wymagany jest profesjonalny program żywienia oraz najwyższa jakość produktów, a także odpowiednie doradztwo.

Szeroki asortyment produktów przeznaczonych dla trzody chlewnej zarówno w zakresie żywienia, a także higieny, pozwala nam na indywidualne podejście do każdego Klienta i jego wymagań. Dzięki indywidualnemu tworzeniu programów żywienia, zaspokajanie nawet najbardziej wyszukanych potrzeb nie stanowi dla nas problemu.

Profesjonalny chów trzody chlewnej polega na zrównoważeniu wydajności produkcji oraz kosztów utrzymania i żywienia. Należy rozważyć kilka zasadniczych kwestii, takich jak: warunki zoohigieniczne, genetyka, płeć oraz programy żywieniowe. Mając wieloletnie doświadczenie służymy fachową poradą oraz rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb każdego Klienta.   

Racjonalne żywienie prosiąt już od pierwszych dni życia jest decydującym czynnikiem dla osiągnięcia sukcesu produkcyjnego. Zapewnienie optymalnych warunków dla bardzo młodego układu pokarmowego prosiąt wymaga odpowiedniego żywienia tej grupy produkcyjnej. Produkty zawierające zrównoważony poziom składników pokarmowych zwiększają poziom strawności w czułym układzie pokarmowym i  dlatego pełnią tu kluczową rolę.

Vilofoss posiada ogromne doświadczenie w żywieniu trzody chlewnej zarówno od strony praktycznej, dzięki współpracy z gospodarstwami rolnymi, badawczej oraz naukowej z udziałem najlepszych technologów żywienia zwierząt.


Produkty dla trzody chlewnej

Premiksy farmerskie

Koncentraty dla loch

Koncentraty dla prosiąt i warchlaków 

Koncentraty dla tuczników 

Pasze pełnoporcjowe 

Funbar Station

Active NS

Stalosan F