Stalosan F

Stalosan® F - rozwiązanie problemów sanitarnych.

Stalosan® F stwarza optymalne warunki sanitarne w pomieszczeniach inwentarskich podczas całego okresu produkcyjnego, zapewniając poprawę stanu zdrowia zwierząt oraz racjonalne zużycie paszy. Osiągnięcie tego wymaga ochrony warunków środowiskowych zwierząt przez regularne stosowanie Stalosanu® F, który zapewnia długotrwałe efekty w połączeniu z szerokim spektrum działania.

Stalosan strona