Bydło

Premiksy, preparaty mlekozastępcze,  koncentraty i pasze pełnoporcjowe dla bydła mięsnego, mlecznego oraz cieląt

Wprowadzenie racjonalnego programu żywienia jest niezwykle ważne i dotyczy to każdego gatunku zwierząt, niezależnie od rasy, płci i pozostałych uwarunkowań. 

Prawidłowe żywienie w okresie odchowu zwierząt będzie skutkowało bardzo dobrymi wynikami w dalszych etapach produkcji. I tak w przypadku bydła mlecznego ważne będzie uzyskanie bardzo wysokiej wydajności mlecznej, natomiast wysoki, dzienny przyrost będzie głównym celem opasu bydła mięsnego.

Wszystko to osiągniemy za sprawą intensywnej hodowli oraz nowoczesnej technologii produkcji, które charakteryzują dzisiejsze rolnictwo.

Dzięki dobrze zbilansowanej dawce pokarmowej możemy zapewnić odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju zwierząt, a także podstawę do wysokiej wydajności mlecznej oraz mięsnej.

Odpowiednie żywienie przeżuwaczy warunkuje najważniejsze aspekty produkcji bydła, czyli wydajność produkcyjną oraz zdrowotność stada.

Dzięki wieloletniej praktyce i doświadczeniu w zakresie tworzenia programów żywieniowych oraz za sprawą bliskiej współpracy z rolnikami, posiadamy wysokie kompetencje oraz specjalistyczną wiedzę, które pomogą dobrać odpowiedni program także na Twojej fermie. Jesteśmy w stanie zaoferować produkty dopasowane do potrzeb każdego stada, na każdym etapie produkcyjnym.

 

Produkty dla bydła

Mieszanki paszowe dla bydła

X-Zelit

Stalosan F

Active NS